Etikettarkiv: sjukdom

Norsk presskonferens om hundsmittan


Igår höll Norska Veterinärinstitutet en presskonferens om hundsmittan. Jag klickade på översätt och hoppas det blir rätt. Ett 20-tal hundar har dött i Norge. Den drabbade hunden i Göteborgs ska ha överlevt. Det kan vara viktigt att söka snabb veterinärbehandling om hunden börjar kräkas och fått diarré för alla dör inte.

Genom information från DyreID har Veterinärinstitutet identifierat sjukdomen från cirka 70 kliniker i augusti och september. En markant ökning av antalet utbrott registrerades från 20 augusti och en eskalerande situation rapporteras. Det är inte möjligt att säga om alla dessa fall tillhör samma händelse.

Viktigt att avlidna hundar obduceras

Under presskonferensen informerade Veterinärinstitutet att två obduktionstyper hittills hittades i obduktionerna, vilket kan orsaka diarré – enskilt eller tillsammans. Alla hundar som obduceras visar akut skada på tunntarmen.

Resultaten av bakterierna jämförs med andra fynd som gjorts vid andra laboratorier och information som samlas in om var hundarna har varit, vad de har ätit och andra förhållanden runt hunden. 

Spekulationer

Man kan misstänka mycket, som Seasonal Canine Illness (SCI) – en ganska skum åkomma som kan ge sig till känna ett par dagar efter man vistats i skogen med sin hund – på hösten. Tillståndet för hunden kan förvärras snabbt efter insjuknande i kräkningar och diarréer med buksmärtor, håglöshet och även darrningar.  Sök veterinärvård snabbt om hunden börjar kräkas! 

Orsaken till SCI hos hundar har varit föremål för en kraftig debatt och forskning, men det är fortfarande okänt. Teorierna har varierat från allergiska reaktioner på svamp, alger eller jordbruks-kemikalier till infektioner från skördes kvalster. Svampteorin har nu diskonterats även om det fortfarande finns oro över skördes kvalster. Anledningen till detta är att många av de hundar som slogs ned av SCI har infekterats med de små insekterna.

Photo by Jamie Street on Unsplash

Fortsatt försiktighet med hundmöten – kanske inte gå i skogen och att inte låta hundar hälsa gäller tillsvidare, då prover måste analyseras. 

Önskar Er och era hundar lycka till

Dödlig smitta sprids nu bland hundar


Svt rapporterade för två dagar sen om norska hundar döda i mystisk sjukdom – kan sprida sig till Sverige. Då var man rädd att smittan skulle sprida sig över gränsen till närbelägna Värmland. 

Men smittan har tagit sig ända till göteborgsområdet då en hund som besökt Norge insjuknat och  tillbringade gårdagen på djursjukhuset. Det var Partille Brukshundsklubb som informerade om att en av deras medlemshundar insjuknat. Oklart om hunden varit i Partille efter hemkomsten från Norge. Hunden ska vara hemmahörande i Alingsås.

De norska hundarna som drabbats har fått diarré och kräkningar och deras allmäntillstånd har snabbt försämrats. Enligt uppgift till NRK har närmare 20 hundar dött som en följd av sjukdomen. Hundägare i Sverige uppmanas nu av Svenska kennelklubben att undvika att deras hundar nosar på andra hundars avföring eller urin. De ska dessutom begränsa närkontakten med andra hundar.

Östersunds djursjukhus skrev: INFORMATION TILL DJURÄGARE OM OKÄND, POTENTIELLT SMITTSAM SJUKDOM HOS HUND I NORGE

MittNorrlands Djursjukvård delar länken med information från norska Mattilsynet om sjukdom med dödlig utgång hos hundar i osloområdet. Norska myndigheter samarbetar med den norska djursjukvården med att försöka identifiera eventuellt smittämne genom intensiv provtagning. Tillsvidare rekommenderas att hundar undviker närkontakt med andra hundar eller deras avföring och hålls i koppel. Instruktionen gäller för sammankomster med hundar (utställning och tävlingar) samt vid rastning. Rapporter finns om enstaka fall utanför Oslo, men det är inte klarlagt om det rör sig om samma sjukdom.

Hittills finns inga svenska fall. SKK har fattat beslut om att norska hundar tillfälligt inte medges att tävla i SKK:s regi i Sverige. Beslutet omprövas nästa vecka. Tillsvidare uppmanar SKK sina medlemmar att inte ta sina hundar till Norge. https://www.skk.se/?newsitem=159847

MittNorrlands Djursjukvård har möjlighet att ta emot hund som insjuknat i diarréer även om de kommer från Norge. Dessa hundar kommer att superisoleras på våra infektionsavdelningar på djursjukhusen i Östersund och Sundsvall. Däremot tar vi inte emot norska hundar eller hundar som varit i Norge med symtom från magtarmkanalen på våra smådjurskliniker i Åre, Härnösand och Östersund (Ejra), eftersom vi inte kan hantera dem smittsäkert på klinikerna.

Vi uppmanar dig som djurägare att söka vård om din hund insjuknar i diarréer och kräkningar efter vistelse i Norge och att du ger oss information om att hunden vistats i Norge. Vi följer utvecklingen och återkommer om det finns ny information. /Maria Karlsson, verksamhetschef MittNorrlands Djursjukvård

Vi hoppas de snabbt kommer underfund med vilken typ av smitta det rör sig om. Nu får man tänka om lite med hundrastningen och inte låta hundar hälsa medan de kartlägger sjukdomen och hur den smittar.

Mvh hundcoachen Seth Sjöblom med bloggredaktion

Skabb – livsfarliga parasiter


Självklart undviker man att ens hund hälsar på en sjuk hund – som har hosta eller verkar ha kliat av sin päls. Många smittor är väldigt lätt överförda. Och öronskabb är en parasit som gräver sig in i örat och under huden och kan orsaka inflammation i hjärnan. Parasiter kan inte rensas bort utan medicinsk behandling.

kliar argMan skjuter skabbrävar just p.g.a smittorisken. Och för att de plågas så svårt, tänk själv en ständig klåda och att gå en sjukt långdragen död till mötes.

Skabbrävar mister sitt naturliga skygga beteende och hundar kan personlighetförändras och kan exempelvis bli aggressiva p.g.a sjukdomen.

Läs om Rävskabb hos hund – Sarcoptes. Det är ett  tillstånd som kan bli riktigt allvarligt utan medicinsk behandling. Människor kan också smittas, men får i allmänhet endast kortvariga besvär, så kallad skenskabb.

Svenska Brukshundklubben berättar om de allvarligaste följderna av öroninfektioner

”En av de vanligaste sjukdomarna hos hund är öroninflammation, otit. Tre huvudorsaker till öroninflammation kan uppträda var för sig eller tillsammans; öronskabb, svamp eller bakterier. En allvarlig infektion som inte behandlas kan skada trumhinnan. Mellanörat infekteras då med bland annat balansrubbningar som följd. Från innerörats ben kan infektionen fortsätta vidare och gå över i hjärna och hjärnhinnor, vilket är ett synnerligen allvarligt tillstånd.

Tecken på att inflammationen gått in i mellanörat är, att hunden blir döv på det angripna örat. Den går med huvudet starkt på sned, har balansrubbningar eller går i cirklar med en lidande uppsyn.

Även inflammerade halsmandlar kan ge klåda vid öronen. På grund av mandlarnas läge inne i halsen, nära örat, kan symtomet lätt missförstås.”

Symtomen på skabb hos djur kan variera från mycket svår till lätt, knappt märkbar, klåda, även på kroppen där skabben också trivs. Klådan har beskrivits som värst på natten. Andra symtom i början av en infektion är hudrodnader, små upphöjningar (papler) i huden och mjällbildning. Därefter ses håravfall och gråvita-gråsvarta skorpbildningar. 

De första hudförändringarna på hunddjuren uppträder oftast på speciella ställen på kroppen,  vilka är framknä, has, ryggslutet vid svansfästet samt vid öronkanterna. Dock kan skador ses var som helst på kroppen. Klådan brukar bli mer besvarande nattetid.

När hunden kliar sig river den till slut upp sår som kan inflammeras och såren måste tas omhand för att undvika blodförgiftning.

Känsliga varnas för bilder på öronskabb längre ner.

Känsliga varnas för bilder på öronskabb längre ner.

Håll rutinmässigt koll på din hunds öron och hud och om den börjar klia sig mycket. En veterinär bör ställa diagnosen så att rätt behandling sätts in.

Det kan också vara svampinfektion eller något annat. Det är viktigt att man behandlar besvär som skabbangrepp snabbt, annars kan hunden få infektioner senare i livet.

Men oavsett vad som orsakar klådan så är det mycket plågsamt för hunden. Bildspel på öronskabb är lite äckligt att titta på, men det är viktigt att känna igen sjukliga förändringar. Beteendet skvallrar också, som ni läste ovan.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Uppslagsverk på Wikipedia; om sjukdomar hos hund som är bra att läsa så man förstår sjukdom och följder. Och om Demodex – en annan hudparasit.

Mvh – med en önskan om friska djur!