Etikettarkiv: hundrastgårdar

Olskrokens hundgäng GöteborgI söndags var jag och min kollega Jessica inbjuden till Olskrokens tillfälliga rastgård som dom har i väntan på den snart kommande rastgården.

Vi var förfrågad att komma dit för att svara på frågor bl.a. om vad som gäller beteende mellan hundarna då dom gärna testar varandra och när skall man då gå in och korrigera hunden.

Det bästa är att alla som är i rastgården går in och säger nej till de hundar som är närmast oavsett om det är min hund eller ej. Om alla är överens om detta så lär sig hundarna snabbt att i den här rastgården/flocken så finns det regler, jättebra för att förebygga konflikter.

olskroken1

Det var många andra intressanta frågor som jag och Jessica fick svara på och jag kommer att med min lilla Vilja dit så fort hon har blivit färdig med sitt första löp.

20140311_101503

Kan bara säga, fantastiskt fina hundar och ägare och en väldigt fin uppslutning.

 

Direktiv om utformning och underhåll av rastgårdar?


De angelägna frågor om ansvar i hundrastgård som vi skrivit om i flera inlägg, men som varit svåra att få exakta svar på är: Vem ansvarar för incidenter och olyckor som sker när hundar är i en hundrastgård?

 •  Om det är underhållet av hundrastgården som brister? Svar: Skador exempelvis i ett staket ska den (kommun) som upprättat hundgården ta ansvar för.
  Men om det finns konstruktionsbrister, som smithål under ett oskadat staket? Funderat på om hundägarna har något eget ansvar att besiktiga rastgårdens konstruktion och felfrihet innan de släpper in sin hund?
 • Vad har hundägare själva för ansvar inom rastgårdens gränser – gäller det strikta ägaransvaret när man själv tagit beslutet att släppa sin hund med andra, kanske okända hundar? Ja. Det strikta ägaransvaret ska gälla.

Nytt inlägg  om vem som får ta på sig har ansvaret vid hundslagsmål och skador pga dåligt underhåll.

Var finns det dokument att läsa om vår kommuns och bostadsvärdars hundrastgårdar vad gäller lämplig utformning, tillsyn och säkerhet, som stakethöjd? 

När Seth ringde Länsstyrelsen fick han svaret: ”Det finns inga regler eller lagkriterier alls om hur en hundrastgård ska vara konstruerad. Enligt handläggaren på Länsstyrelsen beror detta troligen på att när Jordbruksverket började lagstifta regler om vanliga hundgårdar – där hundar ska bo – så fanns det inga hundrastgårdsinhägnader för allmänheten att släppa sina hundar lösa? Den som har anlagt en hundrastgård, vanligtvis kommun, bostadsbolag eller förening har givetvis ansvar för att gården är hel då det är på deras mark och att man upplåter den till allmänheten – men inga speciella krav på hur ofta tillsyn ska ske – finns. Ofta finns inte heller hänvisningsskylt om vem som är ansvarig.” 

Men vissa har engagerat sig mycket seriöst i hundrastgårdsfrågan.

En studie (pdf) från Sveriges lantbruksuniversitet: Rekreativa och funktionella hundrastgårdar – ökad vardagsrekreation som möjlig lösning på en urban konflikt? skriver att: ”Efterfrågan på nya hundrastgårdar och trycket på de befintliga har därmed ökat och kommunen ser därför att deras kriterier för rastgårdarna behöver ses över.”

Malmö är en hundvänlig stad med sina ca.40 hundrastgårdar! Gatukontoret framställde för 4 år sedan en grundlig utvärdering (pdf): Program för hundrastgårdar med direktiv om hur man skapar riktigt bra hundgårdar efter behov och med genomtänkta säkerhetsdirektiv bl.a om stakethöjd och vattentillgång. Tydlig målsättning med kostnadsberäkning osv. Detta är ett lokalt initiativ från dem.

Malmö Stads informationsskylt utanför hundrastgårdar, med kontaktuppgifter och webbadressen till var man kan hitta en uppdaterad Hundkarta med stadgar.

hundrastgårdsskylt
I Göteborgs saknas ofta skyltning.

Angående den korta formuleringen på Göteborgs Stads hemsida: Du släpper din hund lös på eget ansvar.” Vad betyder det? Ska man själv besiktiga hundgården först? Gäller Vilda Western-regler? Ska man stå för att en dokumenterat aggressiv hund attackerar?

Men, likt en fastighetsägare som måste hålla trottoaren utanför halkfri och säker så är det ägaren av rastgården/marken som är ansvarig ifall bristande underhåll orsakar skada.

20140310_144629Ett konstruktionsfel, som gliporna under staketet i vår hundrastgård, kan man i.a.f anta att markägaren (och/eller) anläggaren står som ansvarig för om en liten hund kryper under och blir överkörd? Måste kontakta bostadsbolaget igen, de borde väl ha intresse i att inga tillbud sker?

Är man osäker på vem som skall stå för skadan så är det för båda parters skull bäst i att göra en polisanmälan och låta en myndighet eller ett försäkringsbolag avgöra det. Och se även till att du har en ansvarsförsäkring via din hemförsäkring eller annan.

Jag skulle gärna se att en tydlig skylt – bredvid regler för rastning – sattes upp om ansvarsfrågan men gärna med mer om ansvarsfrågan för att undvika missförstånd. Man kan inte ta något för givet och det underlättar för hundägarna.

Dags för en proposition om utformandet av nationella regler om utformning, något som liknar Malmö Stads men med tydligare regler om ansvarsfrågan, det andra som står där vet nog vi alla redan.

Mvh Victoria, bloggredaktör 

Strikt ägaransvar gäller även i hundrastgård, men uppmärksamma undantag.


När vi på nytt tog upp frågorna om hundrastgårdar – strikt ägaransvar – försäkringsbolag länkade vi till den information vi fått tidigare när vi ringt upp myndigheter. Vi tar på oss att ha publicerat det som en ansvarig för rastgårdarna Göteborgs kommun som svarat att; inom hundrastgårdar så skulle det strikta hundägaransvaret upphöra inom en rastgårds stängsel. Den situationen skulle alltså juridiskt betraktas som någon särskild omständighet?

De två försäkringsbolag som jag kontaktade i frågan sa att det här är en av dom vanligaste frågor som dom får ”vad gäller i hundrastgården” och att det behövs mer information från kommunen som har ansvar för detta, ej Länsstyrelsen.

Ett par läsare blev oroliga och förde frågan vidare till hundcoachen Fredrik Steen:

Fredrik Steen svarade på sin blogg att:
Även i en hundrastgård gäller Svea Rikets lag. Sen vill jag svara på några brevskrivare som undrar över en hundblogg där bloggaren menar på att hundar i en offentlig rastgård, att det strikta ägaransvaret inte gäller där?
Detta påstår bloggaren.

Jag är skeptisk till detta, mycket skeptisk.
Det strikta ägaransvar man har över sin hund har jag aldrig funnit en ”lucka i”.
Men däremot kan man i en rättslig prövning komma fram till att båda parter är ”skyldiga” till det som inträffar, och då blir det en typ av jämkning……  i bästa fall.
Så som bloggaren skriver (nåt i stil med) – I en hundrastgård, ”är man med i leken får man leken tåla”, det är något jag i alla fall menar inte stämmer.

Även i en offentlig hundrastgård gäller Svea rikets lag, inget annat.” /Citat F.S

Det är dock mycket viktigt att känna till undantaget i lagen. Ansvarsöverförandet till den/de som regelbundet är hundvakt/rastare/brukare eller ett anlitat hunddagis. De handhavarna kallas för innehavare och bär istället för ägaren ansvaret om det sker en incident medan de har hand om hunden.  Således är det viktigt att kolla att de har en egen gällande försäkring dit ansvaret kan falla. Är det dock en tillfällig rastare så gäller din egen försäkring. Återstår att bevisa.

Men trots det i allmänhet gällande strikta ägaransvaret – alltså även för en regelbunden innehavare av hunden – så finns tyvärr inte alltid korrekt kunskap, ens hos ansvariga. De borde ha kunskapen att de ska hänvisa bl.a till den nyligen uppdaterade lagtexten:  Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter:

Ersättning för skador orsakade av hundar
9 § En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan. Första stycket gäller inte för skador som orsakas av en tjänstehund […]

Det saknas dessutom ofta informationsskyltar vid hundrastgårdar om både regler för uppförande och – som vi önskar – med en hänvisning till att strikt ägaransvar gäller även i rastgården och nu har Göteborgs kommun lovat att se över detta. Kanske det blir uppförandeskyltar av vanlig typ?

Pratade med 2 olika kommuner och även en jurist och de gav det entydiga svaret:
Strikt ägaransvar är alltid det som man skall utgå ifrån, det innebär att den som äger hunden skall ansvara för om hunden orsakar skada. Om det uppstår tveksamheter runt detta så skall man alltid göra en anmälan för att få det avgjort då det även kan vara ett delat ansvar beroende på vad som hänt.

Försäkringsbolagen ger rådet om att ha en ansvarsförsäkring – som ofta finns i hemförsäkringen – om ens hund är vållande till skada på te.x. annan person.mm.

Bakgrunden till frågorna vi ställt: Vi började fundera på frågan efter en incident i hundrastgården då en hund trängt sig ut genom ett litet hål i stängslet  och attackerat en hund utanför. Vems ansvar var säkerhetsriskerna pga det dåliga underhållet? Sårskadan på hunden som blev attackerad var inte så allvarlig att veterinärhjälp behövdes och ett försäkringsbolag behövde inte kopplas in. Men vi tryckte på lite och fick bostadsbolaget att laga stängslet.

Vi kommer att fortsätta vara uppmärksamma
på brister och tveksamheter och söka svar.

Tack Fredrik Steen och läsare som engagerat sig!

För ett gôtt hundliv.

Men kom ihåg!!
Du som ägare/innehavare av hunden
är i första hand alltid  ansvarig!!
Mvh Seth

hundmöten

 

Strikt ägaransvar-försäkringsbolag.


Det många inte vet om är att när din hund rastas dagligen eller kontinuerligt under en period – eller att den är på hunddagis/dagmatte/rastning – så faller det strikta ägaransvaret över på den som för stunden har hunden om det händer en incident.

Det har vi bloggat mer om nedan:

Strikt ägaransvar gäller även i hundrastgård, men uppmärksamma undantag.

Ägarens hundförsäkring gäller inte alltid alltså, utan det är den som för stunden har hunden som får ta en skada på annan hund på sin ansvarsförsäkring.

Försäkringsbolaget vi kontaktat hänvisar till att om du med regelbundenhet rastar eller tar över en hund så är det ditt ansvar, men om du för en gång tar ut en hund för rastning och det händer något så kan man hävda att det var en tillfällighet att du tog hand om, tog ut hunden och att du med detta inte har något strikt ägaransvar.

Relaterade länkar:
Vems ansvar i hundrastgård?
Rastgården i Björndammen är inte trygg (även på Dog News.)
åtgärdat;
Björndammens rastgård fått högre staket
men åter igen;
Varning för skador och rymning i Björndammens hundrastgård

 

 

Varning för skador och rymning i Björndammens hundrastgård.


Det ligger farligt metallskrot längs hela insidan
 av det nya staketet!!

20140310_144840

Efter att PartilleBo har sett till att ett nytt fint stängsel kommit upp har de som utfört arbetet, staketföretaget antar jag, lämnat farligt järnskrot efter sig på marken. Faran är delvis dold eftersom de farliga metalltrådsbitarna kan ligga under löven som ligger uppblåsta längs hela staketet. Precis där vår rottis Gunvald älskar att gå och sniffa, kissa och sprätta..

20140310_145255Seth har tidigare upplevt när flera av hans egna hundar fått en sådan skrotkrok rakt genom tassen och de fått allvarliga skador. Han hade vid det tillfället beställt uppsättninga av nätstaket för en hundinhägnad. Men hantverkarna hade slarvat med att städa upp. Sedan gav han väldigt tydliga instruktioner till inhyrda hantverkare om att städa upp efter sig.

Det var säkert därför han uppmärksammade metallkrokarna invid rastgårdsstängslet.

Så se upp – även där stängslet inte är sprillans nytt, för vi hittade där med!

Har ringt bostadsbolaget nu och de ska ta tag i det. Men tills dess var försiktiga. Kanske ta med kratta och soppåse och få bort löven?

Sedan har vi springan under staketet på 10-15 cm där mindre hundar lätt kan smita ut på vägen.

Om det inte åtgärdas snabbt kan ju fler ringa.

20140310_144629

Lite annat smått och gott (gått?).

Björndammens hundrastgård i Partille – på facebook.

Vad vi tidigare har publicerat här på bloggen om hundrastgårdar.

Intressant tex om: Vems ansvar i hundgård? Det är du som tar beslutet att släppa in din hund så skador är ditt eget ansvar..

Självklart mailar vi dagens varning till samlingssajten ”Hundgårdar i Göteborg med omnejd” som samlar ihop information och adress till rastgårdarna i området – så att fler kan se varningen om Björndammen.

Se ner – för hundfaror finns på marken


Det finns tyvärr alltför många faror för våra hundar nu – även vintertid. Tyvärr inte orsakade av något naturligt, som väderförhållanden eller säsongens växtlighet – utan av tvåfotade djävlar. 

sniff

Under det gångna året har media larmat om att det lagts ut förgiftat kött på populära hundrastningsspråk. Och ännu hemskare när det är en privat trädgård där de nu har förlorat flera hundar, som i Gunnilse utanför Göteborg.

När vi tidigare sett privata larm från anda delar i landet, så publicerade vi det snabbt  på Seth Sjöbloms offentliga Facebooksida att gilla. Bättre att larma en gång för mycket! Vi blev faktiskt då kritiserade för att väcka onödig hysteri eftersom vi inte hade med polisrapporter som källbevis för att bevisa att det verkligen hade hade hänt. Men det kändes för bråttom. Hellre larma en gång för mycket.

När vi, mycket mer sällan än förr åker till rastgården letar vi efter faror först innan Gunvald får nosa efter allt nytt som hänt sedan sist – men kopplad. En hund hittar dessa faror. Vi  människor har endast ögonen att söka med så det är viktigt att vara hack i häl på hunden, helst med koppel på för så bra kontroll som möjligt när hunden genomsöker rastgården. Glöm inte den säkerhetsåtgärden!

Förgiftningsrisker som man kan läsa om idag, men det finns ju så klart fler. Håll din hund nära dig för att hålla koll på allt. Lita på hundens känsliga nos. Och skydda den samtidigt med att hålla hunden nära dig. Glykol på marken där bilar stått är livsfarligt men mumsigt sött och gott att slicka på för en hund. Glykol är giftigt och första förgiftningssymptomen är kräkningar eller snabbt nedsatt allmäntillstånd. Och det är otroligt bråttom att  söka veterinärvård direkt för alla misstänkta förgiftningar. PET-korkar – är en kvävningsfara. Chokladförgiftning – särskilt nu i juletider – var försiktiga, kolla upp viktangivelser och mängd choklad som är skadlig innan det hänt! Om det händer så är det bråttom. Håll det i minnet – även till vårens trädgårdspåt. För chokladbark i rabatterna mot sniglar är en annan fara för hunden, som man kanske inte tänker på?

SE UPP! OCH SE NER..

Björndammens rastgård Partille


Tack Partillebo!

Jag pratade med han som var ansvarig för området och förklarade hur illa det var med stängslet i rastgården och han lovade att fixa det och det gjorde han.
Mycket bra gjort av partillebo, ett stort tack från alla oss hundägare !

mvh

/Seth

Partillebo björndammen

Stöd namninsamlingen för fler hundrastgårdar i Partille


1800 hundar i Partille kommun får samsas om en enda
liten nedtrampad hundrastgård på 80 kvadratmeter. 

Vi har skapat en namninsamling
som vi skulle önska att så många som möjligt
skriver under och sprider
– så det kanske blir verklighet:

Fler hundrastgårdar
i Göteborgs och Partille kommun
med omnejd.

naminsamling logga

Gå in och signa – även om du inte bor i  kommunen så får du gärna stödja partillehundarnas behov – med din underskrift!

Vår text och motivation för namninsamlingen:

SKRIV UNDER PÅ LISTAN SÅ ATT PARTILLE OCH GÖTEBORGS KOMMUN och bostadsbolag TAR TAG I ATT INHÄGNA OUTNYTTJADE YTOR SÅ HUNDAR KAN RASTAS LÖSA.Hundintresset verkar vara stort i Partille, men underprioriteras, trots att det är ett engagemang som ger bättre hälsa för de allra flesta.Ska något byggas på marken om ett par år kan man iaf ta tillvara området ett par år.I Partille kommun finns det en enda ganska liten och mycket hårt belastad hundrastgård – belägen i Björndammen. Uppskattningsvis är rastgårdens yta max 80 kvadratmeter?Vår hundrastgård i Björndammen är nedtrampad av det stora trycket av hundar som behöver springa fritt en stund varje dag. Våra hundar leker i lera för att ytan är så nedtrampad. Vi själva har inte ens en bänk att sitta på. Och det händer att en större hund ibland hoppar över det midjehöga staketet.PartilleBo står för kommunens enda lilla lekpark för så många hundar i kommunen. Men det finns stora utnyttjade gräsytor precis bredvid. Och Partille kommun själva har inte skapat en enda lekplats för våra hundar.- Partille har ca 24 000 invånare och kommunen är hundtät, mer i vissa områden. Ca 16% av hushållen har hund, där många också har flera hundar.- Man kan jämföra med grannkommunen Mölndal med drygt 70 000 invånare – ca 3 gånger fler än i Partille. Ca 28% av mölndalsborna är hundägare, också med flera hundar per familj.- I vår grannkommun finns alltså dubbelt så många hundar men på tre gånger invånarantalet, alltså många färre per hushåll.- Men i Mölndal finns det hela 7(sju) hundrastgårdar. I Partille en enda – och en liten en.Fler inhägnade lagliga platser att släppa lös sin hund skulle säkert minska antalet lösspringande hundar och det skulle vara bra för alla.

Det långsiktiga målet är en bra inhägnad hundrastgård i varje kommundel:

 • Jonsered/Kåhög/Lexby
 • Partille Centrum
 • Sävedalen/Vallhamra/Ljungkullen
 • – eller ännu fler!

– Och att rastgården i Björndammen (Furulund, Öjersjö) utvidgas. Två inhägnader skadar inte, så att man kan dela upp så vi slipper stå på kö vid stängslet, om våra hundar inte funkar ihop.

Även en insats för friskvården och välmåendet i Partille!

– Sign and make it happen.

Vi har påpekat brister i Björndammens hundrastgård och det ansvariga bostadsbolaget PartilleBo reagerade direkt och åtgärdade problem omedelbart. Men bristen i kommunen är enorm.

Vi skulle önska att Partille hamnade högt upp
på listan på Linda Karlzons hemsida för
HUNDRASTGÅRDAR i Göteborg och omnejd.

Sju hundar bildar flock i rastgården


Många hundägare besöker hundrastgården i Björndammen, så den är ganska hårt belastad. Nästan bara lera av hela gräsmattan och en del besökare. Hundarna var så nöjda av att träffa andra och rusa omkring!

Björndammens ratsgård 3
Tikar och hanar, kamp med bollar, rida på varandra, tikar och okastrerade hanar. Det var sju hundar inne samtidigt. Ett par stycken fick vara utanför just då för flockens sammansättnings skull. Ibland kan man byta ut två hundar, släppa in en ny förutsatt att man tar ut den eller de hundar som inte passar ihop. När Seth är där fungerar hans omdöme, även om en hund behöver sägas till.

Här ser ni en fungerande flock i action,
dom flesta tidigare okända för varandra.

RG 7

RG 14

RG 3

RG 2

RG 9

Gunvald Larsson, vår rottis med guldlänk tolererade en del. Han brukar inte reagera i första taget. Trots klängande valpar eller på hundar som vill dominera och rida. Ett ängels tålamod från en okastrerad rottishane, men det är ju så här hundar kommunicerar.

RG 5

RG 11

RG 13

RG 8

RG 6 G stadig

Men när Gunvald har fått nog markerar han med ett mkt tydligt morr och puffar bort. Så kanske inte det var så roligt sen?

RG 4 G hoppar

RG 12

Flockleken fortsatte tills hundarna nästan bestod av mer lera än päls och vi alla var alldeles lerprickiga. Det här var en rolig dag i hundrastgården med riktigt många hundkompisar! Så här ska ett hundliv levas, med fungerande kommunikation som kan ge ett roligt och stimulerande socialt umgänge.

Vems ansvar i hundrastgård?


OBS. Reviderat inlägg pga felaktigheter i information.Vill inte ta bort det, men observera att rödmarkerad text innehåller felaktig information. Tyvärr fick vi den från kommunen – vilket gör frågan om ansvar i hundrastgårdar ännu mer aktuell. Vem vet om inte de själva vet?

När vi ringde kommunen för ett förtydligande i ansvarsfrågan fick vi (det – med stor sannolikhet – felaktiga svaret, som vi rödmarkerat – det är alltså FEL):

I en hundrastgård upphör det strikta ansvaret för hundägare:
Dvs så blir ägaren till en hund som råkar skada en annan inte ansvarig att betala vård för hunden som skadats eller använda sin hundförsäkring för detta ändamålet, som hade varit fallet om dennes hund hade åsamkat skada på utsidan av rastgården.”

”Ger du dig in i leken får du leken tåla.” Du blir ansvarig för din egen hund när du släpper in den i en rastgård för frispringande hundar- om hunden så skadas av en annan hund där inne.” 

Den här informationen som vi också fick, den vet vi ännu inte om är sann? ”Om hunden skadas av nåt vasst pga dåligt underhåll, tränger sig ut genom hål eller hoppar över ett för lågt stängsel. Det är du som bär hela ansvaret som hundägare.” 

Frågan kvarstår än idag så läs mer senare ikväll, när vi skrivit klart inlägget om: Hundrastgårdar och ansvarsfrågor – fortsättning 2014-04-25.

dogg miner

Vi ringde Länsstyrelsen och frågade, för att vi i förra inlägget funderade på:

 • Vad är kriterierna för att något ska få kallas för ”hundrastgård” angående säkerhet? Finns det några juridiska kriterier alls om hur en ”hundrastgård” ska se ut och skötas – som höjd på stängsel och underhåll?
 • Och vem tar ansvar ekonomiskt och försäkringsmässigt om det är hål i stängslet eller ett undermåligt underhåll har underlättat för en skada ska kunna ske?

Svar: Det finns inga regler eller lagkriterier alls om hur en hundrastgård ska vara konstruerad. Enligt handläggaren på Länsstyrelsen beror detta troligen på att när Jordbruksverket började lagstifta regler om vanliga hundgårdar – där hundar ska bo – så fanns det inga hundrastgårdsinhägnader för allmänheten att släppa sina hundar lösa? Den som har anlagt en hundrastgård, vanligtvis kommun, bostadsbolag eller förening har givetvis ansvar för att gården är hel då det är på deras mark och att man upplåter den till allmänheten – men inga speciella krav på hur ofta tillsyn ska ske – finns. Ofta finns inte heller hänvisningsskylt om vem som är ansvarig. 

På Göteborgs Stads hemsida för hundrastgårdar står det kort att:

”Du släpper din hund lös på eget ansvar.” Vi började nystandet vid den kommentaren – för att vi undrade vad det innebar praktiskt och juridiskt – kanske det bara var en ”önskvärd trivselregel”? Men kommuntjänstekvinnan sa att det finns stödjade lagtexter, som hon kunde plocka fram? Vi väntar ännu..

Trots googlesökningar har vi inte hittat någon annan information om detta. Men det är viktigt att alla hundägare vet det vi har tagit reda på. Viktigt är också:

 • Att Jordbruksverket snarast tar fram regler om utformning av hundrastgårdar om säker stängselhöjd mm och kräva lite mer av dem som upprättar en rastgård – som att de har ett underhållsansvar?
 • Och kanske tom funderar på om eget ansvar ska gälla innanför stängslet eller om det vanliga strikta ägaransvaret ska gälla? 
 • Och hemskt gärna något om att alla kommuner ska tillhandahålla mark och helt omgärdande stängsel på 150 cm i höjd och lägga en liten summa på underhåll också?

Man får lov att drömma lite..

Gun 450 trappan

WOFF – hälsar Gunvald – som börjar gnälla bak i bilden så snart han ser första svängen mot rastgården. Möjligheten att kunna rasta våra hundar fritt och lagligt är viktigt för våra hundar och oss!

Hittar du ytterligare information får du gärna höra av dig med en kommentar här. SÅ många frågor men inte så mycket till svar.

Hundägares sammanstrålning ger effekt!


Nu längtar vi hundägare som rastar våra hundar i Björndammen – den enda rastgården i Partille – bara efter några bänkar att sitta ner på när våra hundar rusar runt och nosar och leker. Bara en önskelista till Tomten..

Hundgården i Björndammen var länge varit dåligt underhållen och nedrasade stängsel har stått så i flera veckor förut – samt att stängslet på ena sidan är så lågt att en stor hund lätt kan hoppa över. DogNews förmedlade det vi skrivit om att Hundrasthagen i Björndammen inte är säker.

Ett hörn av rastgårdens bortre del, där snön brukar blåsa upp till stora drivor som har gjort avståndet till staketets ovandel ännu lägre vintertid – har känts extra osäker.

Seth ringde den lokala tidningen som fick tag i den ansvarige, eftersom vi misslyckats. En liten notis i Partille tidning blev det. Och sedan hände något.

Rastgård 1

Det ansvariga fastighetsbolaget PartilleBo har nu höjt nätet där i det extra riskabla hörnet vintertid och några meter framåt. Synd bara att de inte hade fler meter nät på lager att täcka in hela sidan med lågt nät.. Men iaf en början.

rastgård 2

Nu är också hålen i stängslet lagade. För två veckor sedan skedde ju en ”smitningsolycka” när en hund i inhägnaden trängt sig ut genom ett hål på 30 x 20 centimeter i det expanderbara nätet och när hunden väl kommit utanför – gett sig på och bitit en annan hund.

Vi funderade en del på om vem som skulle stå för veterinärvården då? Hmm. Vad är kriterierna för att något ska få kallas för ”hundrastgård” angående säkerhetsansvaret? Finns det några landsomfattande kriterier alls om hur en hundrastgård eller hundrasthage ska se ut, som höjd på stängsel och underhåll? Och vem tar ansvar ekonomiskt och försäkringsmässigt om det är hål i stängslet om ett undermåligt underhåll har underlättat för en skada ska kunna ske?

Men nu är vår egen lilla rastgård iaf finare. Och engagerade rastgårdsbesökare finns verkligen:

Dagismatten Johanna hade under en dag krattat ihop hela 6-8 sopsäckar löv och annat skräp i hela hundgården! Vi hade ett par dagar innan pratat om att dra ihop folk för att fixa till hundgården ihop. Men så hade Johanna redan gjort det helt själv. Stor eloge för det engagemanget!

Sedan efter vi mötts med våra hundar där och snackat rastgårdar så skapade Linda – också på eget bevåg – en hemsida för Hundrastgårdar i Göteborg med omnejdFacebookgillasida.

Satt ju och bloggade om vad vi saknade, nästan samtidigt som Linda skred till verket. Vi har haft ju svårt att hitta till rastgårdarna vi hört finns, men Linda KarlZon har från sin nya hemsida om hundrastgårdarna i närområdet skapat en mobilkarta som vi tidigare  skrev att vi eftersökte. Fantastiskt!

Hittar ni buggar – så meddela Linda på mailen från hundrastgårdssidan – så att det kan förbättras. Samt hjälp till med att berätta om rastgårdar som inte finns listade där. 

Låt den hemsidan bli det bästa dokumentet om var man i Göteborg med omnejd kan rasta sina hundar fritt i inhägnad – så era hundar kan få chans till att uppleva det viktiga sociala samspelet med andra hundar!

chihuhua

Fler hundinhägnader & en rastgårds-app!


Det är svårt att hitta hundrastgårdar och dessutom att hitta till dem.

Kommunerna har dem inte alltid listade och utmärkta på sin hemsida som invånarservice. Kanske oviktigt om den webansvarige där inte förstår behovet? Hundrastgårdar kan också stå under andras regi, som bostadsbolag. Men det vore en bra kommunservice att leda folk rätt oavsett vem som står bakom det inhägnade  rastområdet.

Svenska kennelklubben/SKK 5/3 2013 skriver om ökat antal hundar: ”En ny undersökning från Statistiska centralbyrån, SCB, om sällskapsdjuren i Sverige visar att antalet hundar har ökat medan övriga djurslag backar. I dag finns enligt SCBs uppskattning 784 000 hundar, vilket är en ökning med 55 000 individer eller 8 procent.”

Vi vet ju iaf nu var vår kommuns enda hundrastgård ligger. Den med lågt staket och hål i stängslet.. Dog News vidarebefordade vårt inlägg om den dåliga rastgården – där alldeles nyligen en hund i rastgården trängde sig ut genom ett litet hål i stängslet och attackerade en annan utanför. Hålet har varit där i månader. Vem är ansvarig för veterinärskostnaderna då – när det är en inhägnad hundgård? Även stängslet är i midjehöjd, lätt att hoppa över för en större hund. Skitdåligt. Men de närboende kanske inte vill åka en halvmil till annan rastgård?

fence

Det är verkligen viktigt med tanke på hur många som har hundar, att ta upp detta om säkra hundrastgårdar och att bra hundrastgårdar – önskemål med sittplats för människorna – borde uppföras i alla kommuner. Kommentera här eller på Dog News inlägg ovan om hundrastgårdar i ert område?

Ibland när vi åker med hunden i bilen utanför vår kommun vill vi rasta hunden så han får springa fritt – men ens om man har förhandskollat rastgårdar på kartan, eller tagit adressen hittar man inte alltid, eftersom rastgårdarna kan ligga i parker utan gatuadress.

Vi har försökt samla hundrastgårdar i Göteborgsområdet. Se HÄR.

Men hur gör man om man kommer till en ny stad eller åker över sin kommungräns där man inte är så hemma?

Det finns redan en mobil-app;  Hundsverige – men den är tydligen inte särskilt täckande?

Kan någon vara vänlig att  skapa en heltäckande app där man hittar via gps i sitt län, iaf i sin stad – eller tom hundrastgårdar i hela Sverige?

Har frågat runt lite spritt vad hundägare runt om i landet har att säga om (sina) hundrastgårdar och fått dessa kommentarer:

”Jag bor i brickebacken i Örebro och här har vi en stor jätte bra hundgård med högtstaket.”

” Våran här är skitbra. Stor och man kan dela av den på två. och så har vi ett agilityhinder. I Borås, Fjärdingparken kallas det. Finns en tillfällig på Byttorp också, men är en fårhage, används som rastgård bara på vintrarna. kan inte säga nått om den har aldrig vart där.”

Enskede, Stockholm, precis bakom globen, det finns rätt många här bl a en vanlig ca 200 m härifrån o en megastor ca 2 fotbollsplaner som är ny ca 900 m bort, fast dom är nästan alltid upptagna. den megastor jag skrev om ligger på årstafältet, den är helt ny, blev klar i höstas, nu har dom planer på att bygga en helt ny statsdel där….”

” I och runt Mölndal (med anslutande kommuner) finns det en hel del rastgårdar. En del stora och bra och andra som kanske skulle behöva en översyn men det är bra mycket bättre än min kommun där det inte finns ett enda ställe där man kan släppa hundar på det viset.”

Ekerö sthlm har INGEN.. Men är ju en ”väldigt privat” kommun. Finns typ ett hus som är hyres hus, inge badhus, inge gym, inge lekpark mm så en rastgård får man fixa själv. Hmm Ekerö var tydligen 383km i areal o vi är 26 tusen boende så behövs ingen rastgård”

”I Köping (ungefär 25000-30000 inv), där jag bott länge, och ska flytta tillbaka till (bodde i Hallstahammar i ett år). Där iaf finns det inte en enda!
I Hallstahammar däremot (kanske 10000 inv) finns det två st stora!
Och i Västerås som ligger nära finns det hur många som helst! 
Så det finns möjligheter, men då måste man nästan ha bil för att ta sej till de andra städerna.. ^^
Kanske ska tillägga att det lämnats in en motion(?) till kommunfullmäktige(?) i Köping för ett bra tag sedan (tror tom att detta skett flera olika gånger) och det var på väg att ”klubbas igenom” så att vi skulle få en hundrastgård i Köping.. [..]
Dessutom var jag med och startade en ideell förening som frivilligt och kostnadsfritt skulle ta hand om hundrastgården ifall det byggdes en. T.ex. se till vardags skötseln och så där, dvs plocka skit m.m..”

Hundägare är alltså beredda att engagera sig ideellt!
Men inget händer..

Fler åsikter och röster från hundkartan.se om avsaknad av (inhägnade) hundrastplatser.

Behovet finns ju, alla skulle få lugnare hundar – det är väl den lilla investeringen att ett högt staket runt en gräsplätt vara värt?

PS: Googlar man får man verkligen se till att välja rätt ord, mellan hundpark, hundrastpark, hundrastning, rastplats, hundrastplats, rasthage, hundrasthage .. (pust) osv – inte många sökträffar.  ”Hundrastgård” verkar det heta på sökmotorerna..

Varför är sunt hundliv så eftersatt, när te x idrott befrämjas?

Gunvald och labbe-valp


I dag träffade Gunvald en labbe valp, hane på ca 7 månader, intresset var stort från labbevalpen, men Gunvald var ganska ointresserad till att börja med tills att han märkte att han börjat att bli könsmogen och då vart det annat.

Gunvald ville så småningom börja rida på labben som for runt som en raket runt honom, så jag gick in och bröt Gunvalds försök till att rida på honom.

Ägaren berättade att labben lekte lite väl tufft med sina kompisar, bl.a en jack russel och ville nu släppa honom med en stabil hane där han fick se att han inte är störst och bäst.

Efter ett tag så vart labben nedtryckt några gånger, utan morrande och så trött så han gick och satte sig bredvid husse och visade, ”Okej ..jag fattar jag ger mig ” 😉

Bra husse och bra hund, jättefin labbe !! Husse får gärna kommentera!!

Tyvärr tog vi inga kort, får bli nästa gång.

MVH
/Seth

Idag hände det med Gunald i rastgården!


Jag och Gunvald min rottishane åker varje dag till Björndammens hundrastgård i Partille, inte den bästa rastgården, men vi börjar bli många trevliga hundar och hundägare som kommer och släpper sina hundar.

Vi skrev ett inlägg här där vi sökte lekkamtarer till Gunvald så han får busa av sig. Antingen det var det som tagit skruv eller slumpen  som gjorde gårdagen i lekhagen så rolig för Gunvald. Det var  många hundar som var nya där då, samt en gammal bekant till Gunvald ” tuffingen” den tyska jaktterriern Ozzy med sin ägare som jag bloggade om igen i helgen för det var ett så spännande hundmöte. Husse Ronny såg inlägget och ringde då upp och kom till rasthagen dagen efter så hundarna fick ses. Verkligen dags  igen!

”GRABBARNA GRUS”

gunnistyskjaktterrier2-2

Ozzy: ” Okej.. din stora tuffing, hur lägger vi upp det här nu då? Skall jag lägga ner dig på rygg, så får vi se hur kaxig du är?”
Gunvald: ”Ozzy.. ser du hur min svans viftar.. vill du smaka på den? Jag tror att det räcker..”

20130324_130713 beskär1

Gunvald är en okastrerad hane och Ozzy också okastrerad hane och som  är med i jakt hela jaktsäsongen är en riktig ”tuffing” fick träffas igen. Den här gången med en 14 månaders Boxertik. Spännande kan jag lova då Ozzy nog tyckte att ”nu är det min tur att ”spänna tuppkammen” för den söta tiken”.

Så fort Gunvald närmade sig tiken och Ozzy, så fräste och visade Ozzy tänderna som en kobra, en fullfjädrad hårding.

20130324_130715beskär2

Gunvald höll sitt avstånd med respekt, men ville ändock vara med i spelet då han känner tiken väl. Men han respekterade Ozzy och höll sig på behörigt avstånd eftersom Ozzy visade att ”Du.. grabben nu är det min tur att vara med henne”. Men när Ozzy blev lite för på  klippte Gunvald till honom med tassen och jag och Ronny började skratta.

20130324_132424(0)beskär 5

Efter det fick Ozzy och Boxerflickan Vilda gå ut för att andra hundar skulle få leka och ägarna till en liten Jack russel-blandning en hane på 4 månader frågade om han kunde få träffa Gunvald . Det blev Gunvald eftersom han är så lugn.  Valpen visste inte till sig för att få uppmärksamhet från Gunvald, som mest ignorerade den lille.

20130324_132421beskär3

Före det var det en jättesöt amstafftik på 6 månader som fick vara inne med Gunvald ett tag och socialisera och leka.

Gunvald hade en toppendag! Och alla hundar hade nog det roligt. Hundar mår så bra av att träffa andra hundar och rusa runt naturligt.

Vi brukar vara i rasthägnet i Björndammen i Partille en stund någon gång mellan kl.11-14, det är bra hundar och hundägare och Gunvald och andra hundar accepterar de allra flesta hundar, hur de än är. Leka?
Ett problem som jag ser det är att hundgårdsstängslet är i dåligt skick, för lågt, hål i nätet och ingen vattenskål. Kanske flera vill påpeka detta för Partillebo för att få till en förändring.
Jag skall ta med en vattenskål och sätta fast i kätting där du kan ta med vatten för att ge dina och andra hundar vatten..

Men.. oj..vad kul vi har !!!

mvh
/Seth

Repris av en mycket rolig stund i rastgården!


När Gunvald träffade ”Ozzy” den tyska jaktterriern, okastrerad, även Gunvald, då slog det gnistor 🙂 Ozzy och Gunvald fann varandra och Ozzy är liten, men en riktig hårding.
gunnistyskjaktterrier2-2

Men han har en husse som kan hundar så dom hade det kul ett par gånger.
Ronny ägaren har nu anmält sig till min kurs, men jag skall nog försöka att låta dom få en träff snarast snarast när Ronny har tid då det var länge sedan.

mvh
/Seth

Gunvald letar kompisar.


I rasthagen idag var det ingen annan hund där.
Gunvald stod och spanade lite vid staketet.

rast 3

Äh, vad tråkigt. Bara att underhålla sig själv.
Sniffa runt, sprätta och kissa lite istället.

rast 2

Fast kanske man kan se nåt intressant vid andra änden rasthagen?

rast 1

Vi brukar vara vid rasthägnet i Björndammen
i Partille mellan kl.11-14.
Hoppas vi har turen att ses där någon gång!?

VOFF!
Från Gunvald.

Gunvald i möte med hundar i rastgård


Det är alltid kul att träffa nya hundar i hundgården, i detta fall 8 hundar hanar och tikar, men bara Gunvald med sin omtalade Silvertejp som enda okastrerad hane. Men grejen är att träffa bra hundägare med kontroll på sina hundar och då är det okej! Det är härligt att se harmonin mellan hundarna och ägarna.

Gunvaldoch kompisar

Gunvald och hans tjejkompisar.


Min rottis Gunvald har äntligen fått kompisar att springa i rasthagen och leka med. Sembla är en amstafftik på 4 år och boxerflickan Vilda är 12 månader. Matte Sarah är med och hjälper mig vid beteendeträning och vi har tränat flickorna också. Nu har vi fått amstafftiken Sembla stabil via träning några gånger och hon är jätteduktig. Här är en film när Gunvald och Sembla lekte själva.

Den unga boxertiken Vilda är vild och ganska rolig att se på p.g.a av sina ungdomskrumbukter, men behöver socialiseras mer för att fungera med andra hundar och inte försöka ta över jämt.

Men Gunvald har så stort tålamod, speciellt med tikar. Han har alltid respekt för dem. Han piper dessutom  av iver när han ser mindre hundar. Han är extra kär i dem. Kanske för att han som unghund var med och uppfostrat valpkullar ihop med tiken?

DSC_3292

Även om Gunvald kan se respektingivande ut pga sin storlek så är han mild och känner sig sällan hotad av andra hundars utfall utan står uppställd och viftar på svansen för att han vill hälsa och nosa på. Kanske en chans att få leka, verkar han tänka? M

Så här såg det ut när Gunvald och tjejerna lekte i veckan.
De sprang, sprang, sprang och busade.

tjejer 1 Lilla Vilda försöker dominera. 

Tjejerna2 Gunvald står tåligt ut med Vildas krumbukter..

Gunvald var helt slut efter allt jagande med tjejerna och hemma gick han och lade sig direkt. Det var en riktigt rolig lekdag.

Hundrasthagen i Partille är inte trygg!


I Partille kommun finns det bara en rastgård för hundar. Den ligger i Björndammen efter den långa kurvan, på vänster sida. Man svänger in till vänster i rondellen vid värmestationen bredvid den där sjön alla partilleungar tvingats ut på orientering runt.. Ja, där bussen svänger in till Övre Björndammen. Man ser rastgården från stora vägen som en trekantig inhägnad. Hundrasthagen ligger precis vid den nybyggda skateparken – som är grymt fin. Suveränt att man kostar på barn -och ungdom. Det behövs verkligen.

Men vi Partillebor som besöker vår närmaste hundrastgård för att hundarna ska få springa av sig fritt – som de behöver – undrar varför stängslet ut mot gångbanan fortfarande är så lågt? Nästan vilken hund som helst som rasar av sig innanför stängslet kan hoppa över på sidan mot gångbanan. Vår rottis Gunvald gjorde det en gång när han såg en hund han ville hälsa på. Som tur är så är Gunvald en lugn och stabil hund som aldrig gör utfall. Det gick bra, den gången. Men man kan aldrig veta hur hunden i möte känner eller kommer att reagera. Rasthagen i Björndammen är inte säker!

Kolla på Gunvald här bakom ”stängslet”. Pice of cake för honom att hoppa över till mig eller en hund.

Vi träffade senaste gången där en hundägare som var inne med sina två hundar i rasthagen. En trevlig kvinna som verkade mycket hundvan och vi diskuterade det löjligt låga stängslet och vem som är ansvarig för det? Hon tog upp frågan om vem är skyldig till skador vid ett hundslagsmål om en hund hoppar över?

Som alla vet gäller strikt hundägaransvar då ägaren till den hund som orsakat skador får betala. Oavsett om deras hund är under kontroll i koppel och en lösspringande hund, eller en som släppts i en rasgård hoppar över och det blir slagsmål. Då säger lagen att hundägaren vars hund åsamkat skada får stå för kalaset. Oavsett vem som haft sin hund i koppel.

Men om någon, som kommunen har anlagt en hundrasthage som inte är ens grundläggande säker – borde inte kommunen stå för skador ekonomiskt om hundrasthagen är illa avsedd för hundar – som kan hoppa högt – tom ännu högre än en skateboardåkare?

När man är i Björndammens rasthage och tittar bort mot skateboardparken kan man till och med tänka att – bra investerade pengar för kidsen – men hade de inte råd att samtidigt sätta upp 30 meter av ett högre stängsel i hundrastgården?

Någonstans på något lager borde det väl ligga en liten bit på 30 meter av ett högt stängsel som skulle göra det säkrare för alla? För hundar behöver också känna av frihet. Ska man inte använda en hundrasthage?

Bättre rastgårdar i vårt närområde – om man har bil till en mil extra tur och retur är Gamlestadens rasthage. Parkera på SKF:s parkering längst bort mot hållplats och viadukt. Eller Kortedalas rastgård vid Allhelgonakyrkan. Där finns till och med något att sitta på för hundägarna. Bra! Men det är synd att behöva ta sig till Göteborgs kommun varje gång för säkrare rastning. Hallå Partille? Det behövs en säker rastgård.

Liten sammanställning av inhägnader att släppa hundar på i Göteborgsområdet. Tyvärr verkar hundliv vara lite oprioriterat – som att göra det enkelt att hitta på kommunernas sidor, om de ens har lagt ut det, eller gjort det sökbart med att lägga in fler sökord än det de valt, som kunde vara hundrastgård, hundhage, rastgård etc..

Möte med hundar i slottsskogens rastgård


Hej…ja,  tyvär hade jag ingen kamera idag heller då min iphone är stulen, men imorgon tar jag med mig stativet och videokameran som får filma det mötet som vi hade idag. Mycket kul att träffa riktigt hundfolk och deras duktiga hundar.

Gunvald umgicks med ca  7 hundar hälften hannar och hälften tikar alla på ett normalt sätt eftersom deras ägare är lugna och kunniga och Gunvald är också lika cool som dom och deras hundar.

En hane utmärkte sig då han var 8 månader, i könsmognad och ville rida på Gunvald. Gunvald som har växt upp i en mycket stor flock av huskies såg honom som ett orosmoment, umgås..men grabben ”RID INTE PÅ MIG” Gunvald fräste till ganska duktigt efter ett antal försök från den andra hanen.

De andra hanarna var lugna, fina och vana vid hundmöten, inga problem..härligt att se. Vill ni socialisera era hundar så skall ni komma dit.

fortsättning följer 🙂

Tack till dom dom duktiga hundägarna.