Etikettarkiv: djurförsök

Djurmarknaderna i Kina öppna igen


Djurmarkaderna i Kina är igång igen. För oss västerlänningar är det grymma scener, med hundar, katter och diverse vilda, ibland utrotningshotade djur, som anses vara delikatesser att servera sina gäster.

Öppna marknader där levande djur hålls i burar för att säljas som föda förekommer på flera platser i Kina.

Och i staden Yulin i Guangxi i södra Kina hålls varje år en hundköttsfestival. 

Coronaviruset covid-19 (SARS-Cov-2) har spårats till en fiskmarknad i staden Wuhan där vilda djur, bland annat fladdermöss, såldes. Den marknaden, liksom många andra runtom i landet, har varit stängda sedan smittan började spridas på allvar i början av året.

Skräckslagna hundar och katter sitter inpressade ihop i rostiga burar. Fladdermöss och skorpioner erbjuds till salu som traditionell medicin. Kaniner och ankor slaktade och flådde sida vid sida på ett stengolv täckt med blod, smuts och djurrester, rapporterar Daily Mail. Ni kan googla själva till youtubematerial.

Det verkar som att ingen har lärt något av coronautbrottet? Var det bara ett tillfälligt avbrott i barbariet? Även om Kina sagt de ska se till att förbjuda utrotningshotade djur på dessa marknader, så kommer andra djur slaktas framför ögonen på hugade köpare. Förstår att Kina har en stor befolkning attt föda, men måste det verkligen vara så grymt?

Nu 50 nya försökshundar utsatta


Uppdatering om medicinsk forskning på hundar i Göteborg, som ska användas och återanvändas ”tills de inte vill(?) vara med i försöken längre” – så låter det ungefär..

AstraZeneca i Mölndal pågår nu ett djurförsök på 50 (femtio!) stycken beaglehundar – för att utvärdera olika potentiella läkemedelssubstansers påverkan på kroppen.

I en ansökan till Göteborgs djurförsöksetiska nämnd, som nyligen blivit godkänd, beskrivs hur femtio hundar ska få substanser injicerade via olika vägar in i kroppen. Genom sondmatning, intravenöst, intraperitonealt (direkt in i bukhålan) eller via huden. I vissa perioder kan de sondas två gånger dagligen i fyra veckor.

Det är från sådana här officiella dokument vi kan få en värdefull inblick i försöksdjurens tillvaro där de utsätts för onaturlig stress.

Hundarna tvingas kissa på sig

I perioder, från ett till tre dygn varannan månad, kan de placeras ensamma i en så kallad metabolismbur. Buren är 1,5 kvadratmeter stor och merparten av golvet består av galler för att kunna samla upp urin. 

”Metabolic Cages” finns i olika storlekar för alla arter av försöksdjur för att samla in prover,  både urin och avföring.

Det här strider så mycket mot ett rumsrent djurs natur, att stängas in utan annan möjlighet än att bli tvingade att förorena på sin liggplats – vilket är syftet.

Hur länge kan man hålla sig innan urinblåsan känns som den ska sprängas? En dag? Hur länge klarar man magknipen innan man bara måste lätta på tarmen? Hur känner sig hundarna efteråt när de försöker att inte hamna i sin egen avföring i buren?

Enligt AstraZeneca kan vistelsen i metabolismburen ”upplevas tråkigt för hundarna”. Men det kanske är det enda de själva reflekterat över.

Hundarna plågas så länge de håller

Av sondning kan de känna ett ”visst obehag” och av administrationen av substanserna kan de uppleva ”viss stress, en kort övergående smärta och mindre irritation”. Men det här hindrar inte hundarna från att vilja vara med i fler försök, menar AstraZeneca som skriver följande i ansökan till den djurförsöksetiska nämnden:

Vi återanvänder alla hundarna, så länge de mår bra och tycker om att medverka i försök”.

Återbruk brukar ha en positiv klang. Men det är verkligen konstigt att läsa hur man uttrycker sig om människans bästa vän, då det handlar om att skicka hundarna mellan helvete till helvete – som i Dantes Inferno.

Det är mycket troligt att hundarna i  de aktuella ”substansförsöken” redan har gått igenom försöken med gasmask osv. som avslutades i april i år, som återges i Djurrättsalliansens artikel. De allra flesta hundarna på AstraZeneca både återanvänds i flera försök under många år och omplaceras inte. Vet inte om AstraZenecas personal själva är så skruvade att de är stolta över att hundarna utnyttjas till absolut bristningsgräns? 

Hund, katt och gris står oss för nära

En majoritet av svenskar accepterar djurförsök inom medicinsk forskning – en majoritet av svenskar svarar i en attitydsundersökning att det är acceptabelt med djurförsök inom medicinsk forskning. Men få accepterar försök på hund, katt och grisar.
Finns det inte andra metoder än djurförsök? Här är svaret! Klipp på SvT:
”Man får bara använda djur om det inte finns en annan metod att ta till. Problemet är att det ofta inte finns det. Genom att testa på dom så kan man fånga upp oförutsedda effekter, så därför måste alla läkemedel testas på djur, enligt lag.”

Stöd Forska utan djurförsök

Forska utan djurförsök.


Många fler djurförsök skulle kunna ersättas – för både människors och djurs bästa om forskningen för att utveckla alternativ fick mer pengar.

Forska Utan Djurförsök samlar på PG 90 70 90-5 in pengar till forskare som utvecklar djurfria metoder. De har ofta svårt att få finansiering till sina projekt. Hjälp gärna till, varenda krona räknas.

”Vi arbetar för att djurförsök successivt ska ersättas med moderna djurfria metoder. Forska Utan Djurförsök bildades 1964 och vårt arbete har lett till att många djurförsök inte längre utförs. Verksamheten är helt beroende av gåvor och arv.”

Filmen togs fram av elever vid Forsbergs reklamskola och Dramatiska Institutet – helt ideellt.

Sprid gärna länken till hemsidan: http://www.forskautandjurforsok.se/index.php

Eller till filmen ovan: http://www.youtube.com/watch?v=cun75H63j04

Relaterade inlägg på bloggen:
Djurförsökshundar flyttas efter kennelstängning.
Mer om djurförsök med hundar.
Alternativ till djurförsök utreds inom EU.

doctor dogOnödiga djurförsök för framställning av smink och andra skönhetsprodukter borde slopas tycker vi här på bloggen.

Men det finns nog ingen efterlevande eller anhörig eller någon som själv har överlevt en svår sjukdom som ångrar det – för att vara realist.

Men det är också humant att sträva fram till en djurfri forskning på sikt – speciellt den nödvändiga medicinska forskningen som nog ingen vill vara utan.

Den medicinska forskningen som kan ersättas utan djur borde öka – därför är alla bidrag viktiga, ekonomiska så väl som spridning av länkar för att synliggöra och väcka medvetenhet.

Mvh bloggredaktionen

Alternativ till djurförsök utreds i EU.


Nytt från Jordbruksverket om djurförsök.

badad hundInom EU:s länder pågår en allmän översyn av hur försöksdjur föds upp, hålls, sköts och används. Det beror på att EU under 2010 gav ut ett direktiv som ska införlivas i medlemsländernas lagstiftning. Den nya lagstiftningen ska gälla från 2013.

Därför redovisades den 14 juni 2012 en utredning till regeringen om ett framtida nationellt arbete för att ta fram alternativa metoder till djurförsök: Utredning om alternativa metoder till djurförsök.

Den svenska regeringen har tagit fram förslag på hur djurskyddslagen och djurskyddsförordningen ska ändras för att uppfylla direktivets krav. Jordbruksverket arbetar med att ändra de föreskrifter om försöksdjursanvändning som berörs.

Regeringen bedömer att ytterligare förändringar kan behöva göras för att Sverige fullt ut ska leva upp till intentionerna i det nya direktivet om försöksdjur.

Från redovisningen som gjordes av Statens Jordbruksverk, Sveriges lantbruksuniversitet – Nationellt centrum för djurvälfärd och Vetenskapsrådet:

”2.3 Vad är alternativa metoder till djurförsök och validering av alternativa metoder till djurförsök? Alternativa metoder och de 3 R:ns princip Begreppet alternativa metoder till djurförsök har ingen entydig definition i Sverige. En del anser att begreppet endast omfattar sådana metoder som helt ersätter djurförsök. Andra anser att begreppet även omfattar metoder som begränsar och förfinar antalet djurförsök. Den sistnämnda synen används generellt i svensk djurskyddslagstiftning och innebär att alternativa metoder till djurförsök är synonymt med de 3 R:ns princip som står för Replace, Reduce och Refine (på svenska ersätta,begränsa och förfina djurförsök).”

På flera punkter kom utredningen fram till mycket som stämde överens med Djurens Rätts kritik:  Nästan alla djurförsök godkänns.

Om djurförsök med hundar.


För att ta reda på mer om djurförsök med hundar hittade jag information från 2005 och 2007 – detta är dokument från den tiden. Hur det ser ut idag vet jag inte och det parterna sagt får stå för dem. Intressant iaf:

Sandra Göransson publicerade i februari 2005 ett examensarbete på Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap om Betydelsen av tidig hantering av nyanlända försöksbeaglar.

Här kan man läsa om hur hundarna användes och hanterades då:
”De flesta hundar som levereras till Mölndal är så kallade akuthundar. Dessa hundar sövs på djuravdelningen och sedan utförs försöket på sövd hund. Efter avslutat försök avlivas hunden på grund av att så stora kirurgiska ingrepp är utförda att det bedöms som oetiskt att låta hunden vakna igen, eller att man givit så pass mycket substans att de inre organens funktion kan vara påverkad.Ibland vill man ha hundar som ska gå i betydligt längre försök, så kallade kronhundar. Dessa hundar används bland annat för instrumentering där de exempelvis kan ha pacemakers, stomier eller ventrikelfistlar. Många är dock oinstrumenterade och ingår i farmakokinetiska försök. Dessa hundar stannar på anläggningen tills de är nio år gamla eller tills de inte längre lämpar sig för försök. I de fall man ska beställa framtida kronhundar till anläggningen talar man om detta för personalen på kenneln så att de väljer ut de absolut bästa hundarna vad gäller hanterbarhet och kontakt med människor. Det händer dock även att man väljer att behålla en hund som till en början var tänkt som akuthund om man tycker att den är väldigt trevlig och man för tillfället har behov av kronhundar. Ibland är scenariot det omvända, det vill säga att man får använda en tänkt kronhund som akuthund om det visar sig att den är mindre lämplig som kronhund.

På försöksanläggningen bor hundarna i stora boxar, oftast två och två och många gånger tar man hänsyn till vilka hundar som gått ihop på kenneln då man sätter ihop dem. Första tiden får hundarna vara inomhus för att de lättare ska vänja sig vid miljön och människorna. Varje box har även en tillhörande rastgård utomhus. Luckan till rastgården öppnas så småningom upp så att hundarna kan få gå ut och in som de vill under dagtid. Tiden för luckans öppnande är beroende av hur sociala hundarna är. Man vill undvika att behöva jaga eventuella hundar som inte kommer in från rastgården självmant. Hundarnas hantering på försöksanläggningen varierar beroende på vad de ska användas till. Av naturliga skäl får de så kallade kronhundarna mer hantering än hundar som ska gå i akutförsök.”

De sk. kronhundarna som ska hanteras av människor under djurförsöken bör vara psykiskt stabila och sociala för att underlätta hanteringen och undvika skador på personalen.

”Vikten av att använda hundar med bra mentala egenskaper är stor, då arvbarheten för exempelvis rädsla och tillgänglighet är hög. Det är också viktigt att välja avelstikar med goda modersegenskaper. Tikens beteende mot valparna påverkar deras reaktion på människor i högre utsträckning än hennes reaktion på människor (Wilsson, 1997).”

”Det finns viss risk för att man inte har samma motivation att avla för bättre mentala egenskaper som man har för att avla för fysiskt friska hundar. Hundar med avvikande exteriör eller olika typer av sjukdomar kanske måste uteslutas ur försöken och därmed blir man mycket motiverad att försöka avla bort dessa problem. De mentala problemen är inte lika lätta att definiera och det kan tyckas svårt och jobbigt att utreda ur vilka kombinationer av avelshundar dessa hundar kommer.”

Valpar togs tidigt från tiken för att producera fler kullar:
”Vid Rååhöjdens kennel avvänjer man valparna onsdagen den vecka de blir sex veckor gamla. Detta innebär i praktiken att valparna kan vara så unga som fem veckor och tre dagar vid avvänjningen. Anledningen till den tidiga avvänjningen är den påfrestning en valpkull innebär för tiken. Om man avvänjer tidigare blir påfrestningen mindre på tiken och sannolikheten att hon kan gå längre i avel ökar. För valparna är det dock mindre bra. De befinner sig mitt i socialiseringsperioden och ska nu lära sig att känna igen sina artfränder och även skaffa sig en relation till människor. Under denna viktiga period kan modern spela en viktig roll som stöd för valparna i deras nya kontakter med framförallt människor. Detta förutsätter att tiken själv har ett lugnt och avslappnat förhållande till människorna omkring henne, och därmed kan påverka valparna på ett positivt sätt. Wilsson anser efter resultaten i sina studier att tidpunkten för slutgiltig avvänjning, och därmed digivningens längd, sannolikt har bestående effekter på valparnas beteende (Wilsson, 1997).”

Fyra till tolv veckor – socialiseringsfasen. Då startar de viktigaste 12 veckorna av hundens liv. Valpens sinnen är fullt utvecklade. Hjärnan är i mycket snabb utveckling. Valparna är positiva, nyfikna och börjar leka. Nu är positiv kontakt med andra hundar och människor mycket viktig.

Hundarna på Rååhöjdens kennel blev inte hanterade efter 11 månaders ålder.
Från examensarbetet längst upp berättas att: ”På kenneln slutar hanterings- och testprogrammet med testet vid elva månaders ålder, därefter finns ingen planerad hantering för hundarna utan de hanteras i mån av tid. På grund av den arbetsbelastning man har på kenneln hinner man sällan eller aldrig hantera dessa hundar.”

Djurrättsalliansen kritiserade 2007 Astra Zenecas kennel Rååhöjden som  nu avvecklas med att kenneln var oseriös och som köpte hundar från den norska uppfödningen Løken gård vilka ska ha köpt upp hundar från privata säljare och ljög om att hundarna skulle bli familjehundar, när de i själva verket skulle till djurförsökskenneln. De skriver vidare:

”På AstraZeneca testas bland annat läkemedels giftighet genom att ge hundar en kraftig överdosering för att därefter kunna mäta biverkningar. Under försöken står hundarna oftast i en vagga i flera timmar. Genom en exempelvis inopererad öppning i magsäcken mäter man magsyran. I andra försök skapar man öppningar på olika ställen i tarmen där man dels tillför substanser men också tar ut maginnehåll för att mäta effekten av det man tillfört. Större hundar kan tvingas delta i försök där man syr upp slemhinnan i luftstrupen och sätter in ett implantat, för att därigenom kunna mäta sura uppstötningar. Hundarna i försöken drabbas ofta av kramper och kräkningar.
AstraZenecas försök är oerhört plågsamma för djuren och vi tycker det är anmärkningsvärt att de väljer att anlita en uppfödare som ljuger och köper in privata husdjur till sin uppfödning för att sedan avla på dem och sälja vidare när de vet att vi i Sverige har krav på att försöksdjur ska vara destinationsuppfödda. Vi kräver att AstraZeneca omedelbart avbryter handeln med Løken gård, säger Johan Nilsson, från Djurrättsalliansen.”

Djurförsök har aldrig varit för djurens skull.
Pavlov som med hundar utvecklade teorin om klassisk betingning – att hundar som fick höra en klocka ringa när de skulle få mat och började producera saliv – senare fick samma fysiska reaktioner när de hörde klockan ringa utan att få mat.


One_of_Pavlov's_dogs
En av Pavlovs hundar med salivuppsamlare inopererad. Pavlov utförde liknande experiment på barn. (På vems barn kan man undra?) Genom att operera fast en liknande apparat som han använde när han utförde experiment på sina hundar kunde han mäta barnens salivutsöndring när de åt. Han testade också olika barns reflexer genom att fästa en platta på deras handleder som spändes åt innan de matades med en kaka genom ett rör. På det sättet kunde han bevisa att människors reflexer kan betingas lika lätt som hundars.

Pavlov belönades med nobelpriset i medicin år 1904 för sin förklaring av hur nerverna styr bukspottkörteln, hans ursprungliga forskningsområde då han upptäckte och fastställde den klassiska betingningen

Djurförsökshundar flyttas efter kennelstängning.


SvT rapporterar att flera hundra svenska beaglehundar som är uppfödda på Rååhöjdens kennel i Skåne för att användas i medicinska djurförsök nu kommer att flyttas till England samt till Astra Zeneca i Mölndal i Göteborg. Orsaken är att deras kennel i Örkelljunga nu läggs ner.

djurrättsalliansen

Djurrättsalliansen demonstrerade idag lördag utanför kenneln och kräver att hundarna i stället skall placeras om i kärleksfulla hem.

Djurrättsalliansen har ända sedan AstraZeneca tillkännagav sitt beslut om att lägga ner sina försöksdjursanläggningar erbjudit sig att ta hand om de försöksdjur som varit berörda. Mängder av djurvänner med stor kunskap kring hundar har hört av sig för att erbjuda [hundarna] kärleksfulla hem, men AstraZeneca vägrar konsekvent att ge hundarna chansen till nya liv för Djurrättsalliansens kampanj.

Astra Zeneca informerar på sin sida om avvecklingen av deras kennel samt skriver om djurförsök att: ”Användningen av djur är strikt reglerad av myndigheterna och djurförsök får inte genomföras utan att en djurförsöksetisk nämnd har gett sitt godkännande. En grundläggande regel inom den medicinska forskningen är att djurförsök inte får genomföras om det finns alternativa, djurfria metoder. Därför måste en forskare som ansöker om att få göra ett djurförsök visa att det inte finns andra metoder som kan användas för att nå fram till samma resultat.”

Mer om djurförsök med hundar.