Kolmårdens zoologiske chef hålls ansvarig


Domen efter vargattacken i Kolmården föll igår 2016-12-21.

tingsratten

Citerar delar ur Tingsrättens dom:

”Kolmårdens djurpark och zoologiske chefen Mats Höggren döms till ansvar för dödsolyckan med vargar 2012.

-Tingsrätten bedömer att det generellt förelegat betydande brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet i Kolmårdens Djurpark. Vad gäller Mats Höggrens ansvarsområde anser tingsrätten att det också har funnits en rad allvarliga brister[..].
-Tingsrätten gör bedömningen att dessa brister har inneburit att Mats Höggren av oaktsamhet har åsidosatt vad som ålegat honom enligt arbetsmiljölagen för att förebygga ohälsa och olycksfall.
– Den allvarligaste bristen vad gäller arbetsmiljön har varit att vargguiderna tillåtits arbeta ensamma inne hos vargarna, och dessutom utan möjlighet att med t.ex. ett larm kalla på hjälp vid en nödsituation.
-Tingsrätten gör bedömningen att dessa brister har inneburit att Mats Höggren av oaktsamhet har åsidosatt vad som ålegat honom enligt arbetsmiljölagen för att förebygga ohälsa och olycksfall.
-Tingsrätten finner att olyckan med mycket hög grad av sannolikhet hade kunnat förhindras om den förolyckade] inte arbetat ensam i varghägnet och att det därmed förelegat ett sådant orsakssamband.
-Tingsrätten finner att Mats Höggren ska dömas för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, grovt brott. Vid bestämmandet av påföljd tar tingsrätten hänsyn till att det gått mer än fyra år sedan brottet begicks och påföljden kan därför stanna vid villkorlig dom i förening med dagsböter.
-Tingsrätten finner även att brottet har begåtts i näringsverksamhet hos Kolmårdens Djurpark av en person i ledande ställning och att bolaget inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Kolmårdens Djurpark ska därför åläggas företagsbot som bestäms till 3,5 miljoner kr.

Offrets syskon har begärt skadestånd av Mats Höggren och Kolmårdens Djurpark. Tingsrätten anser att [offrets syster] i skadeståndslagens mening har haft en särskilt nära relation till sin syster och att hon därför har rätt till det skadestånd hon har begärt. Mats Höggren och djurparken ska betala skadeståndet tillsammans.

Däremot anser tingsrätten att det inte har framkommit att [offrets] bröder har haft en tillräckligt nära relation med henne för att de ska kunna få skadestånd.”

Dödsoffrets familj inte vill att namnet sprids omkring
– vilket vi ska visa full respekt för.

I eftertankens kranka blekhet.
Vår sympati går till den sörjande familjen!

/Med vänlig hälsning Seth och Victoria

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s