Inget färskfoder under antibiotikakur


Bakterier kan finnas eller spridas i torrfoder såväl som våtfoder så man bör tänka på hygienen vid all hantering. Torrfoder ska förvaras svalt i fodertunna med slutet lock. Både hundens skålar och bägaren man tar fodret med skall diskas regelbundet och inte användas till annat fram och tillbaka till tunnan. När man hanterar hundfoder, precis som med vår egen mat, ska man vara försiktig med att ha otvättade händer med bakterier från annat, t.ex rått kött eller fågel, som kan sprida sig i torrfodret.

Med anledning av en undersökning på Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA om: Hygienisk kvalité och förekomst av ESBL-producerande Escherichia coli i färskfoder för hund:

”I studien undersöktes 39 prov av färskfoderprodukter från åtta olika färskfodermärken. Beroende på märke innehöll produkterna slaktbiprodukter från djur slaktade i Finland, Norge eller Sverige. Tjugotvå av produkterna innehöll endast slaktbiprodukter från fjäderfä medan sjutton innehöll slaktbiprodukter från flera olika djurslag inklusive fjäderfä.

Alla undersökta prov innehöll E. coli och i två av proven var förekomsten högre än Jordbruksverkets rekommendationer för djurfoder av animaliskt ursprung (SJVFS 2011:40) (pdf)). I nio av proven kunde ESBL-bildande E. coli isoleras. Detta visar att i färskfoder, precis som i andra råa köttprodukter, finns det bakterier och vissa av dem kan vara resistenta mot antibiotika.”

SVA råder hundägare

”Mängden ESBL-bildande E. coli i de undersökta färskfoderprodukterna var relativt låg. Men sannolikheten för att en hund som kontinuerligt äter foder i vilket det förekommer ESBL-bildande E. coli ska bli bärare av sådana bakterier är ändå stor.  

dog sickDessutom bör hunden om möjligt inte äta färskfoder, eller annat icke värmebehandlat foder, om den behandlas med antibiotika samt en tid efter avslutad behandling. Detta eftersom behandling med antibiotika gynnar förekomsten av resistenta bakterier.

Därmed ökar även sannolikheten för att sådana bakterier ska finnas i stor mängd i hundens avföring, vilket i sin tur ökar risken för vidare spridning.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s