Kastrering – missvisar Sveriges Veterinärförbund p.g.a gamla källor?


Det finns många olika åsikter om kastrering av hundar. Många olika bud om allt rörande detta, från både veterinärer som hundbeteendevetare/ hundpsykologer/ etologer och vad olika hundägare fått höra. Så vi tittar på de aktuella(?) rekommendationerna från Sveriges Veterinärförbund från 2015. Läs kanske med en nypa salt då det använda underlaget ofta är rätt gammalt? Har angivit årtal för använda referenser efter styckena. Inom paranteserna är det jag som har förtydligat uttryck, annars länkat till. /Victoria, bloggred.

Sveriges Veterinärförbund – Normgruppens rekommendationer angående kastration av hund

Ålder vid kastration
Det kirurgiska ingreppet vid kastration av hundar yngre än sex månader anses säkert att utföra. Morbiditeten kan möjligen vara lägre än vid kastration av äldre djur. Fördelarna med kastration före sex månaders ålder är bättre visualisering, minskad risk för blödning, kortare operationstid och snabbare återhämtning. Pediatriska (unga) patienter kan kräva speciell hänsyn vid val av anestesi. Ålder vid kastration kan eventuellt ha ett samband med risken att utveckla vissa lidanden som t ex urininkontinens eller ortopediska lidanden. Detta bör vägas in i beslutet om och när kastration bör ske. Särskild hänsyn bör tas till om andra predisponerande faktorer finns hos individen. (Ref 2002, 1995)

Fördelar med kastration
Kastrerade hundar producerar inte oönskade avkommor. Kastrerade djur lever generellt längre än okastrerade. Det är dock oklart om detta har medicinska orsaker eller beror på ökad omsorg från djurägarna. Sexualitet samt hormonellt styrda beteenden, som hanhundsaggressivitet och urinmarkering, minskar i regel. Tikar slutar löpa och blir inte skendräktiga. Kastrerade hanhundar löper minskad risk att drabbas av könshormonberoende sjukdomar som prostatahyperplasi, prostatit, analadenom och perinealbråck. Ingreppet eliminerar risken för testikeltumörer. Risken för juvertumörer och andra sjukdomar i reproduktionsorgan elimineras eller minskas avsevärt hos kastrerade tikar. Kastrerade tikar drabbas inte av livmoderinflammation. (Ref 2009, 1990)

Nackdelar med kastration
Intra- och postoperativa komplikationer  (i operationssåret) kan förekomma . Kastration medför en ökad benägenhet att utveckla övervikt. Fetma kan orsaka lidande i sig och kan bidra till följdsjukdomar. Både tikar och hanhundar kan drabbas av urininkontinens efter kastration och faktorer som ras, vikt samt ålder vid kastration kan påverka risken att drabbas. Kastration kan medföra förändrad pälskvalitet hos vissa individer. (Från 2017 kommer det bli utställningsförbud av kastrerade hundar.)

En association mellan tidig kastration (före tolv månaders ålder) och ökad förekomst av ortopediska lidanden som höftledsdysplasi, korsbandsskada och armbågsdysplasi har påvisats. Korrelationen var tydligare för hundar som kastrerades före sex månaders ålder. Sambandet ses framför allt hos storvuxna hundar och vissa raser kan vara mer drabbade. Kastration fördröjer slutning av tillväxtzoner vilket kan ge förändrad tillväxt av rörben och förändrade ledvinklar. Detta, eventuellt i kombination med en ökad kroppsvikt, framförs som en möjlig förklaring till sambandet. Tydliga orsakssamband har dock inte kunnat fastställas. En ökad förekomst av vissa neoplasier har påvisats hos kastrerade hundar. Att kastrerade hundar lever längre kan vara en förklaring till den ökade förekomsten av neoplasier i denna grupp. (Ju äldre desto skröpligare.) Motstridiga samband mellan kastration och utveckling av hypotyeros (sköldskörtelproblem) förekommer. (Ref år 1998, 2002, flera från 2007, 2009, 2013)

Normgruppens rekommendation
Veterinärer är skyldiga att informera djurägaren om för- och nackdelar med ett ingrepp och detta gäller även vid kastration. Hundens ras, ålder och temperament samt hundägarens förväntningar bör beaktas, så att ett informerat beslut kan fattas om kastration ska utföras och i så fall vid vilken tidpunkt. Om en hundägare vill kastrera enbart på grund av beteendeproblem är det i regel nödvändigt med en fördjupad diskussion angående könshormonernas roll i det oönskade beteendet samt förväntat resultat av kastrationen. Behovet av tidig kastration för populationskontroll av hund saknas i Sverige. I kombination med en potentiellt ökad risk för biverkningar och otillräcklig immunitet kan kastration av valpar yngre än fyra månader gamla ifrågasättas. (P.g.a vaccineringsskydd behöver en tid på sig att verka och den unga hundens immunförsvar kan vara nedsatt under den tiden.)

/Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärförbund, säger också att: Argumentationen för eller mot kastration är något som inte kan extrapoleras (dras slutsats av) länder emellan då kulturella skillnader i hundhållningen förekommer mellan och inom olika nationer och världsdelar. I länder som har problem med lösspringande och förvildade hundar används tidig kastration som populationskontroll.”

Man får kanske lita till att de tagit fram den bästa fakta som finns, även om den inte är ny eller med forskningsrön om/från Sverige eller Norden, som kanske inte finns. Kan man lita till slutsatserna från underlaget i undersökningen?

dog happy sad

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s