Om djurförsök med hundar.


För att ta reda på mer om djurförsök med hundar hittade jag information från 2005 och 2007 – detta är dokument från den tiden. Hur det ser ut idag vet jag inte och det parterna sagt får stå för dem. Intressant iaf:

Sandra Göransson publicerade i februari 2005 ett examensarbete på Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap om Betydelsen av tidig hantering av nyanlända försöksbeaglar.

Här kan man läsa om hur hundarna användes och hanterades då:
”De flesta hundar som levereras till Mölndal är så kallade akuthundar. Dessa hundar sövs på djuravdelningen och sedan utförs försöket på sövd hund. Efter avslutat försök avlivas hunden på grund av att så stora kirurgiska ingrepp är utförda att det bedöms som oetiskt att låta hunden vakna igen, eller att man givit så pass mycket substans att de inre organens funktion kan vara påverkad.Ibland vill man ha hundar som ska gå i betydligt längre försök, så kallade kronhundar. Dessa hundar används bland annat för instrumentering där de exempelvis kan ha pacemakers, stomier eller ventrikelfistlar. Många är dock oinstrumenterade och ingår i farmakokinetiska försök. Dessa hundar stannar på anläggningen tills de är nio år gamla eller tills de inte längre lämpar sig för försök. I de fall man ska beställa framtida kronhundar till anläggningen talar man om detta för personalen på kenneln så att de väljer ut de absolut bästa hundarna vad gäller hanterbarhet och kontakt med människor. Det händer dock även att man väljer att behålla en hund som till en början var tänkt som akuthund om man tycker att den är väldigt trevlig och man för tillfället har behov av kronhundar. Ibland är scenariot det omvända, det vill säga att man får använda en tänkt kronhund som akuthund om det visar sig att den är mindre lämplig som kronhund.

På försöksanläggningen bor hundarna i stora boxar, oftast två och två och många gånger tar man hänsyn till vilka hundar som gått ihop på kenneln då man sätter ihop dem. Första tiden får hundarna vara inomhus för att de lättare ska vänja sig vid miljön och människorna. Varje box har även en tillhörande rastgård utomhus. Luckan till rastgården öppnas så småningom upp så att hundarna kan få gå ut och in som de vill under dagtid. Tiden för luckans öppnande är beroende av hur sociala hundarna är. Man vill undvika att behöva jaga eventuella hundar som inte kommer in från rastgården självmant. Hundarnas hantering på försöksanläggningen varierar beroende på vad de ska användas till. Av naturliga skäl får de så kallade kronhundarna mer hantering än hundar som ska gå i akutförsök.”

De sk. kronhundarna som ska hanteras av människor under djurförsöken bör vara psykiskt stabila och sociala för att underlätta hanteringen och undvika skador på personalen.

”Vikten av att använda hundar med bra mentala egenskaper är stor, då arvbarheten för exempelvis rädsla och tillgänglighet är hög. Det är också viktigt att välja avelstikar med goda modersegenskaper. Tikens beteende mot valparna påverkar deras reaktion på människor i högre utsträckning än hennes reaktion på människor (Wilsson, 1997).”

”Det finns viss risk för att man inte har samma motivation att avla för bättre mentala egenskaper som man har för att avla för fysiskt friska hundar. Hundar med avvikande exteriör eller olika typer av sjukdomar kanske måste uteslutas ur försöken och därmed blir man mycket motiverad att försöka avla bort dessa problem. De mentala problemen är inte lika lätta att definiera och det kan tyckas svårt och jobbigt att utreda ur vilka kombinationer av avelshundar dessa hundar kommer.”

Valpar togs tidigt från tiken för att producera fler kullar:
”Vid Rååhöjdens kennel avvänjer man valparna onsdagen den vecka de blir sex veckor gamla. Detta innebär i praktiken att valparna kan vara så unga som fem veckor och tre dagar vid avvänjningen. Anledningen till den tidiga avvänjningen är den påfrestning en valpkull innebär för tiken. Om man avvänjer tidigare blir påfrestningen mindre på tiken och sannolikheten att hon kan gå längre i avel ökar. För valparna är det dock mindre bra. De befinner sig mitt i socialiseringsperioden och ska nu lära sig att känna igen sina artfränder och även skaffa sig en relation till människor. Under denna viktiga period kan modern spela en viktig roll som stöd för valparna i deras nya kontakter med framförallt människor. Detta förutsätter att tiken själv har ett lugnt och avslappnat förhållande till människorna omkring henne, och därmed kan påverka valparna på ett positivt sätt. Wilsson anser efter resultaten i sina studier att tidpunkten för slutgiltig avvänjning, och därmed digivningens längd, sannolikt har bestående effekter på valparnas beteende (Wilsson, 1997).”

Fyra till tolv veckor – socialiseringsfasen. Då startar de viktigaste 12 veckorna av hundens liv. Valpens sinnen är fullt utvecklade. Hjärnan är i mycket snabb utveckling. Valparna är positiva, nyfikna och börjar leka. Nu är positiv kontakt med andra hundar och människor mycket viktig.

Hundarna på Rååhöjdens kennel blev inte hanterade efter 11 månaders ålder.
Från examensarbetet längst upp berättas att: ”På kenneln slutar hanterings- och testprogrammet med testet vid elva månaders ålder, därefter finns ingen planerad hantering för hundarna utan de hanteras i mån av tid. På grund av den arbetsbelastning man har på kenneln hinner man sällan eller aldrig hantera dessa hundar.”

Djurrättsalliansen kritiserade 2007 Astra Zenecas kennel Rååhöjden som  nu avvecklas med att kenneln var oseriös och som köpte hundar från den norska uppfödningen Løken gård vilka ska ha köpt upp hundar från privata säljare och ljög om att hundarna skulle bli familjehundar, när de i själva verket skulle till djurförsökskenneln. De skriver vidare:

”På AstraZeneca testas bland annat läkemedels giftighet genom att ge hundar en kraftig överdosering för att därefter kunna mäta biverkningar. Under försöken står hundarna oftast i en vagga i flera timmar. Genom en exempelvis inopererad öppning i magsäcken mäter man magsyran. I andra försök skapar man öppningar på olika ställen i tarmen där man dels tillför substanser men också tar ut maginnehåll för att mäta effekten av det man tillfört. Större hundar kan tvingas delta i försök där man syr upp slemhinnan i luftstrupen och sätter in ett implantat, för att därigenom kunna mäta sura uppstötningar. Hundarna i försöken drabbas ofta av kramper och kräkningar.
AstraZenecas försök är oerhört plågsamma för djuren och vi tycker det är anmärkningsvärt att de väljer att anlita en uppfödare som ljuger och köper in privata husdjur till sin uppfödning för att sedan avla på dem och sälja vidare när de vet att vi i Sverige har krav på att försöksdjur ska vara destinationsuppfödda. Vi kräver att AstraZeneca omedelbart avbryter handeln med Løken gård, säger Johan Nilsson, från Djurrättsalliansen.”

Djurförsök har aldrig varit för djurens skull.
Pavlov som med hundar utvecklade teorin om klassisk betingning – att hundar som fick höra en klocka ringa när de skulle få mat och började producera saliv – senare fick samma fysiska reaktioner när de hörde klockan ringa utan att få mat.


One_of_Pavlov's_dogs
En av Pavlovs hundar med salivuppsamlare inopererad. Pavlov utförde liknande experiment på barn. (På vems barn kan man undra?) Genom att operera fast en liknande apparat som han använde när han utförde experiment på sina hundar kunde han mäta barnens salivutsöndring när de åt. Han testade också olika barns reflexer genom att fästa en platta på deras handleder som spändes åt innan de matades med en kaka genom ett rör. På det sättet kunde han bevisa att människors reflexer kan betingas lika lätt som hundars.

Pavlov belönades med nobelpriset i medicin år 1904 för sin förklaring av hur nerverna styr bukspottkörteln, hans ursprungliga forskningsområde då han upptäckte och fastställde den klassiska betingningen

3 svar till “Om djurförsök med hundar.

  1. Ping: Djurförsök i Göteborg – petition mot | Hundcoachen Seth Sjöblom

  2. Ping: Forska utan djurförsök. | Seth Sjöblom

  3. Ping: Djurförsökshundar flyttas efter kennelstängning. | Seth Sjöblom

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s